Aktualności

Artykuły

 • 21 listopada 2017r.

  Wezwanie do obioru depozytu
  Wzywa się uprawnionych spadkobierców do odbioru depozytu w postaci ruchomości wchodzących w skład spadku po Mariannie Roszczyk, zmarłej dn. 07.09.2005r., ostatnio zamieszkałej w Sochaczewie, przy ul. Senatorskiej 3/41, złożonych w sprawie sygn. akt INs 430/5, na podstawie postanowienia z dn. 12.01.2006r. po uprzednim dokonaniu spisu inwentarza przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie w sprawie Km 134/06 w terminie 3 letnim, liczonym po sześciomiesięcznym okresie wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej, pod rygorem likwidacji depozytu na rzecz Skarbu Państwa;

  Treść wezwania

 • 15 listopada 2017r.

  Ogłoszenie Prezesa Sądu:

  "Informuję, iż zgodnie z art. 54 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 200 lr. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. z dnia 16.11.2016r., Dz. U. 2016 poz. 2062) do budynków sądowych nie wolno wnosić broni i amunicji, a także materiałów wybuchowych i innych środków niebezpiecznych. Zakaz powyższy nie dotyczy osób wykonujących w budynkach sądowych obowiązki służbowe wymagające posiadania broni"

  Treść ogłoszenia

 • 8 listopada 2017r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 08 listopada 2017r. w przedmiocie ustalenia dnia wolnego za święto 06 stycznia 2018r. w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

  Zarządzenie

 • 7 listopada 2017r.

  ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SOCHACZEWIE - SSR Beaty Turczyn-Topyły. Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (tj. z dnia 19 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 53).

  Zarządzenie

 • 6 listopada 2017r.

  "REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU" obowiązujący w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie.

  Regulamin

 • 31 października 2017r.

  ZARZĄDZENIE PREZESA SĄDU REJONOWEGO W SOCHACZEWIE - SSR Beaty Turczyn-Topyły

  Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie sposobu zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy z urzędu (tj. z dnia 19 grudnia 2016 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 53).

  Treść Zarządzenia

 • 16 października 2017r.

  OGŁOSZENIE o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

  Treść ogłoszenia

 • 5 października 2017r.

  Prezes Sądu Rejonowego w Sochaczewie informuje o obchodach "Tygodnia Mediacji w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie"

  W dniach od 16 do 20 października 2017r. w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie zostaną zorganizowane dyżury mediatorów Krzysztofa Kosiorka, Małgorzaty Walisiewicz i Ewy Leszczyńskiej, którzy będą udzielali zainteresowanym informacji o instytucji mediacji.
  Dyżurujący mediatorzy będą przyjmowali interesantów w budynku Sądu Rejonowego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 7 według harmonogramu:


  -16.10.2016r od godz. 16:00 do 18:00

  -17.10.2016r od godz. 09:00 do 11:00

  -18.10.2016r od godz. 09:00 do 11:00

  -19.10.2016r od godz. 13:00 do 14:00

  Tydzień Mediacji

 • 20 września 2017r.

  DYŻURY MEDIATORÓW w siedzibie Sądu Okręgowego w Płocku w sali 11 lw miesiącach wrzesień, październik 2017r.

  informacja o dyżurach

Rejestr zmian dla: Aktualności