Godziny urzędowania

Godziny przyjęć interesantów Sekretariatów Sądu

Biuro obsługi interesanta

Kasa Sądu

Godziny przyjęć interesantów Prezesa Sądu

 

Godziny przyjęć interesantów: Sekretariatów Sądu

w poniedziałki - od 1000 do 1800

od wtorku do piątku - od 830 do 1500

przerwa we wszystkie dni od 1200 do 1230

 

Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje:

Poniedziałki od 800 do 1730 przy czym:

Biura Obsługi Interesantów - przerwa od 1200 do 1230

Od wtorku do piątku od 800 do 1530 okienko Biura Obsługi Interesantów przerwa od 1200 do 1230

 

UWAGA Z DNIEM 1 SIERPNIA 2016R. likwidacja Kasy Sądu

Wpłat można dokonywać w placówkach Poczty Polskiej S.A. na terenie całego kraju, bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

 

Godziny przyjęć interesantów: Prezes Sądu Rejonowego

godziny przyjęć: w każdą środę w godzinach 1000 - 1300 pok. nr 23 (pierwsze piętro)

Rejestr zmian dla: Godziny urzędowania