Aktualności

Artykuły

 • 11 maja 2018r.

  Ogłoszenie o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

  Czytajwięcejo:
 • 27 kwietnia 2018r.

  Ogłoszenie o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie.

  Czytajwięcejo:
 • 26 kwietnia 2018r.

  KOMUNIKAT

  E-płatności dla obywatela: papierowe znaki opłaty sądowej tylko do 30 czerwca 2018

  Czytajwięcejo:
 • 26 kwietnia 2018r.

  INFORMACJA O OŚRODKU POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

  Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest przez Centrum Służby Rodzinie i funkcjonuje w ramach zadania „Zaczynam od nowa - udzielanie pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym".

  Czytajwięcejo:
 • 16 kwietnia 2018r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 16 kwietnia 2018r.

  Czytajwięcejo:
 • 29 marca 2018r.

  Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 29 marca 2018r. w sprawie godzin pracy w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie w dniu 30 marca 2018r.

  Czytajwięcejo:
 • 1 marca 2018r.

  Zarządzenie Nr 8/2018 Prezesa Sądu Rejonowego w Sochaczewie z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie godzin przyjmowania interesantów.

  Treść zarządzenia

 • 15 luty 2018r.

  „Tydzień Pomocy Osobom
  Pokrzywdzonym Przestępstwem”

  OGŁOSZENIE

  Uprzejmie informuję, że w związku z odbywanym w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie „Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem”,
  kuratorzy zawodowi ZKSS będą pełnili dyżury w dniach 19-25 luty 2018r w
  godz. 10.00-13.00
  Wszystkich pokrzywdzonych i zagrożonych pokrzywdzeniem na skutek przestępstwa w rodzinie, środowisku sąsiedzkim czy zawodowym, zapraszamy do kontaktu, szczególnie w czasie pełnienia dyżurów.
  Ponadto, Sąd Rejonowy w Sochaczewie uprzejmie informuję, że na stronie www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl znajdują wszelkie informacje dotyczące pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

  Czytajwięcejo:
 • 21 grudnia 2017r.

  OGŁOSZENIE
  Na mocy art. 144 k.p.c. ustanowiono kuratora w osobie Ewy Michalskiej-Kamińskiej zamieszkałej w Międzyzdrojach do zastępowania w Sądzie Rejonowym w Sochaczewie uczestników: Anny Orzechowskiej, Jolanty Lipowskiej, Sebastiana Garbicz, Roberta Garbicz

  Pełna treść ogłoszenia

 • 21 listopada 2017r.

  Wezwanie do obioru depozytu
  Wzywa się uprawnionych spadkobierców do odbioru depozytu w postaci ruchomości wchodzących w skład spadku po Mariannie Roszczyk, zmarłej dn. 07.09.2005r., ostatnio zamieszkałej w Sochaczewie, przy ul. Senatorskiej 3/41, złożonych w sprawie sygn. akt INs 430/5, na podstawie postanowienia z dn. 12.01.2006r. po uprzednim dokonaniu spisu inwentarza przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Sochaczewie w sprawie Km 134/06 w terminie 3 letnim, liczonym po sześciomiesięcznym okresie wywieszenia niniejszego wezwania na tablicy informacyjnej, pod rygorem likwidacji depozytu na rzecz Skarbu Państwa;

  Treść wezwania

Rejestr zmian dla: Aktualności